Kinnigoli parish holds workshop on Print Journalism

ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿoತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿಂಕ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2022 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ […]

Continue reading

ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್

2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್‍ಬಾಪಾನ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ […]

Continue reading

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್

By Sunil Prashan Sep 26 : ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅದಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 25 ಆನಿ 26, 2021 ವೆರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ […]

Continue reading