Mangala Jyothi

Diocesan Biblical Catechetical Centre

ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ

ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಬೈಬಲ್, ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್
Visit

RAKNNO

Konkani Weekly

ರಾಕ್ಣೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ
Click Here

CODP

Canara Organisation for Development and Peace

ಸಿ ಒ ಡಿ ಪಿ ®

ಕೆನರಾ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ)
Click Here

Family Life Service Centre

Marriage Preparation Course

ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ್

ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್
Schedule
CBE

CBE

Catholic Board of Education

ಸಿ. ಬಿ. ಇ

ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ
Click Here
PWPN MNGALORE

PWPN

Pope's Worldwide Prayer Network

PWPN

ಪಾಪಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಬಾಂಧ್
Click Here
Canara Communication Centre

CCC

Canara Communication Centre

ಕೆನರಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ

Click Here
Shubuvortoman

SHUBHVORTOMAN

A TWO-MINUTE STIMULUS ON THE DAILY GOSPEL

ಶುಭ್‌ವರ್ತಮಾನ್

ದಿಸಾಚ್ಯೆ ಸುವಾರ್ತೆಚೆರ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್
Click Here
SKCC Logo

SKCC

SHANTHI KIRAN COUNSELING CENTRE

ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್

ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
Click Here