ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಾತಿವಾರ್ ಜನಗಣನ್ – 2015

ಬಾ | ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಿ ಒ ಡಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಚ್ 2015 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ “ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷ […]

Continue reading