Kinnigoli parish holds workshop on Print Journalism

ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿoತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿಂಕ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2022 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ […]

Continue reading