ಅಗಲಿದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೆ| ಫಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

March 24, 2017: ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೆ| ಫಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಾಪೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವು ಚಾಪೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ […]

Continue reading