ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಗುರುಮಠ – ಜೆಪ್ಪು : ‘ಆರಾಧನಾಂಜಲಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Dec 5 : “ಆರಾಧನಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಗುರುಮಠ ಮಂಗಳೂರು- ಜೆಪ್ಪು ,ಇಲ್ಲಿನ ಗುರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆರಾಧನಾವಿಧಿ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪಾದಕರು […]

Continue reading