ಸಂತ ಆಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

Media Release Photos : Stanly Bantwal ಮುಂಬಯಿ (ಆರ್ಬಿಐ), ಜೂ. 13, 2021 : ಇಂದಿಲ್ಲಿ (ಬಾನುವಾರ) ಮಂಗಳೂರು ಜೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಆಂತೋನಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ […]

Continue reading

ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ವೆಳಾರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್

2021 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸುಮಾರ್ ರು. 100000/- ಐವಜಾಚೊ ತಾಂದು ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಶೆಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ವಿ ಪಿಚ್ಯಾ […]

Continue reading