Kinnigoli parish holds workshop on Print Journalism

❤️ Spread the love ❤️ |

ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿoತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿಂಕ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2022 ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಕೆನರಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 100 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಧರ್ಮ ಭಯ್ಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email