125 Years jubilee of St Anthony Ashram Jeppu concludes with patron’s annual feast

❤️ Spread the love ❤️ |

125 Years jubilee of St Anthony Ashram Jeppu concludes with patron’s annual feast

MANGALURU, JUNE 13: The annual feast of St Anthony of Padua was celebrated with pomp and glory on Tuesday, June 13, 2023, at St Anthony Ashram in the morning and at St Anthony Shrine, Milagres Church, Mangaluru in the evening.

Most Rev. Dr Peter Paul Saldanha, Bishop of Mangalore celebrated the solemn Eucharist and concluded the Post Centenary Silver Jubilee celebrations of St Anthony’s Charitable Institutions.

ಪದ್ವಾಚೊ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಖರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ – ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

 ಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚೆಂ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್, ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ತರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಕ್ ಸಮಾರೋಪ್ ದಿಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶುಬ್‌‌ವರ್ತಮಾನ್ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ “ಪದ್ವಾಚೊ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತಾಚೊ ಪ್ರಖರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತೋ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾದ್ವಾರಿಂ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆತ್ಮೆ ದೆವಾಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಪಾಳುನ್ ಆನಿ ಪಾಚಾರುನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ತೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಲೊ.”

ಮುಂದರುನ್ ದೊ| ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ “ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಅಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಉರ‍್ಬೆನ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ದ್ವೇಶ್, ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಅನೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ತೆಂ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮಾತ್ ದಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ಕಶ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿ ಸಂಸ್ಥಾಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೊತ್ತರ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಶತಮಾನೊತ್ತರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಛನಾಚೆರ್ ಪೆಟೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್ಯಾನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚೊ ಉಂಡೊ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ದೆ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಜ್, ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚೆ ಹಜಾರೊಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೊಜ್ (ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್) ಹಾಣಿ ಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರೇಲಿ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸ ವ್ಹರಾಂಚೇರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಆನಿ ಇಕ್ರಾ ವ್ಹರಾಂಚೇರ್ ಬರೇಲಿ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ ತರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಮಿಲಾರ್ ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮಳಯಾಳಮ್ ಭಾಶೆನ್ ಪವಿತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ವರದಿ: ಎಚ್ಚೆಮ್,ಪೆರ್ನಾಲ್

Bishop Peter Paul Saldanha in his homily said, “St Anthony of Padua is an ardent preacher of the Word of God and model for all of us to proclaim the same Word of God to others.

Bishop said that through the Word of God, he drew many souls to Jesus. By proclaiming the Word of God through his words and deeds, he brought life and hope to the distressed ones.

Bishop Peter said, “We are called to proclaim the Word of God zealously and willingly to the suffering brethren in the society where there is hatred, violence and injustice. Let the Word of God inspire us to bring meaning and solace to the suffering souls.”

Closing of 125 Years Jubilee:

The Concluding celebrations of the Post Centenary Silver Jubilee of St Anthony’s Charitable Institutions coincided with the annual mass.

After the mass, the bishop closed the Post Centenary Silver Jubilee year by lighting off the Jubilee logo. St Anthony’s Bread (Bun) was blessed by the bishop and was distributed among the devotees.

 Around a thousand and more devotes were present for the Eucharistic celebration. The choir members of the Late Fr Charles Vas (SVD) Memorial Choir Group, Mangalore felicitated the signing in the mass and joined the thanksgiving.

Festive Masses:

Masses were offered throughout the day for the laity. Msgr Rev. Maxim Noronha, Vicar General celebrated mass at 6:00 a.m. at the Ashram.

Most Rev. Dr Ignatius Dsouza, bishop of Bareilly celebrated the solemn festive mass at 11.00 am at St Anthony Ashram Jeppu. Hundreds of devotees participated in the mass and prayed for their intentions. A new book on St Anthony of Padua, written and published by Fr Francis Dsouza (Mukti Prakash) was released by Bishop Ignatius Dsouza.

A special mass in Malayalam was arranged for the Malayali brethren at 4.30. pm at the Church of Our Lady of Milagres.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email