Diocese holds “Training of Trainers” for Pastoral Council

❤️ Spread the love ❤️ |

MANGALURU, MARCH 23: The members of the newly constituted Pastoral Council were trained at the diocesan level to be the trainers of Pastoral Council at the deanery and parish level on March 22, 2023 in Shanthi Kiran Pastoral Centre, Bajjodi, Mangalore. 

Report and Pics By: Fr Anil Ivan Fernandes

Director Canara Communication Centre

ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ತರ‍್ಬೆತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ತರ‍್ಬೆತಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್
ಪರಿಷದೆಕ್ ತರ‍್ಬೆತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ‍್ಭೆತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಅರ್ದಾ ್ಯ ದಿಸಾಚಿ ತರ‍್ಬೆತಿ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೆಂದ್ರಾOತ್ 2023ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚಾ 22 ವೆರ್
ಬುದ್ವಾರಾ ಚಲ್ಲಿ.
ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಚಾನ್ಸೆಲಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ದೊ|ವಿಕ್ಟರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಸೋಜ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ದೊ|ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಮಾ| ನವೀನ್ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿo ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹಿತರ‍್ಬೆತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ “ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೊ. ಬಾಪ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿo “The Hierarchical Structure of the Church” ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. ಬಾಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಣಿo “ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದಾವಳೆಕ್ ಸೆವೆ-ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಹರೇಕ್ ವಿಶಯ್ ಮಂಡನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾ-ಭಾಸ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಹರೇಕಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಿಗಾರ್‌ವಾರ್, ದೋಗ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಹ್ಯಾ ತರ‍್ಬೆತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

The Diocesan Curia members Most Rev. Dr Peter Paul Saldanha, Bishop of Mangalore, Very Rev. Fr Maxim L. Noronha, the Vicar General, Very Rev. Dr Victor George, the Chancellor along with Rev. Dr Joseph Martis, parish priest of Derebail, Rev. Fr Naveen Pinto, Administrator, St Joseph Seminary, Jeppu and Rev. Fr Santhosh Rodrigues organised the Training of Trainers for Pastoral Council. 

The five Pastoral Council members from every deanery which included dean of the deanery, two priests and two lay faithful took part in the training session.

In the first session, Bishop Peter Paul Saldanha dwelt upon “What is Church”. He briefly explained the nature of the Church, and its role in building God’s Kingdom on earth.  The Bishop said, “The mission of Jesus Christ is the mission of all chosen in the Church.”

Rev. Fr Naveen Pinto briefly explained “The Hierarchical Structure of the Church”. He said, “The mission of the Lord is carried out in the Church through a hierarchical structure.” He said that the structure in the Church exists to serve and not to govern or rule. Hence, it is a distinct from democracy. 

Rev. Dr Joseph Martis spoke on “Parish and the mission.” He gave a scriptural perspective on the pastor and pastoral ministry. He guided the pastoral council members on how to support the church, collaborate with the parish priest in building a synodal church and show care and concern to all with an attitude of service after the great model of Jesus, the good shepherd.

Along with speakers, Rev. Dr Victor George Dsouza shared his expert knowledge on the subjects discussed and clarified the doubts raised by the pastoral council trainers. 

The prayer was led by the priests of Kasargod Deanery. Rev. Fr Santhosh Rodrigues and Rev. Fr Joseph Martis co-ordinated the programme.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email